drukuj drukuj

Uczniowie realizują kurs kierowca wózków widłowych

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT , uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie biorą udział w kursie kierowca wózków widłowych.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem. Zajęcia teoretyczne odbyły się w I Zespole Szkół we Wschowie, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są w firmie PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak Sp. Jawna Oddział we Wschowie.

Po odbytych kursach uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie danego szkolenia. Kursy realizowane są przez Powiat Wschowski we współpracy z partnerem – firmą Profi Biznes Group ze Szczecina.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo