drukuj drukuj

Uchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez PCPR we Wschowie

Uchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 20.12.2017 r.