drukuj drukuj

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

25 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Finału Powiatowego Ogólnopolskiego Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ustalono, że tegoroczny finał powiatowy odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie. Termin rezerwowy to 10 kwietnia 2013 r.

Organizatorem Turnieju w Powiecie Wschowskim jest Starosta Wschowski wspólnie z Burmistrzami Gmin Powiatu, Komendą Powiatową Policji we Wschowie oraz szkołami.

Turniej jest konkursem wieloetapowym adresowanym do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Pierwszy etap organizowany jest w szkołach i ma na celu wyłonienie 3 –osobowych reprezentacji szkół do finału powiatowego. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie posiadający karty rowerowe. Każdy etap Turnieju składa się z testu i zadań praktycznych , tj. jazdy rowerem po miasteczku i torze sprawnościowym oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizacja Turnieju ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzacja roweru jako środka transportu oraz rekreacji i sportu.

Najlepsza drużyna w każdym pionie uczestniczy następnie w półfinałowym etapie Turnieju.

Regulamin Turnieju dostępny jest na stronach www.pzm.pl oraz www.ko-gorzow.edu.pl.