drukuj drukuj

Trwają remonty dróg powiatowych

Zakończono już  część prac dotyczącą budowy ścieżki pieszo – rowerowej Sława – Wróblów. Obecnie trwa wykonywanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu slurry seal na drogach 1016 F (Sława – Wróblów, Śmieszkowo – Łupice), 1012F (Osowa Sień), 1011F (Krzepielów).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F Sława – Łupice wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej na odcinku Sława – Wróblów będzie dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wykonanie niektórych etapów ścieżki rowerowej zostało sfinansowane przez dwie prywatne firmy TG NOWA i Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Sława” ze Sławy. Ścieżkę wykonano według dokumentacji Starostwa Powiatowego. Także firma Balcerzak i Spółka zadeklarowała w ubiegłym roku włączenie się finansowe w tą inwestycję. Jest to ważna droga z uwagi na dojeżdżających do tych zakładów przez cały rok pracowników ze Sławy.

Tegoroczny koszt prac wyniesie ok. 900 tys. zł. brutto.