drukuj drukuj

Trwa przebudowa budynków po byłej bibliotece i barze na pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe

Powiat Wschowski realizuje zadanie pt. „Przebudowa budynków po byłej bibliotece i barze na pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe”. Wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego H. Kowalczykowski, J. Kowalczykowski s.c. ze Wschowy. W ramach remontu zostanie przystosowanych 5 pracowni zajęciowych, szatnie, pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia biurowe i socjalne dla personelu. W budynku będzie przebywać docelowo 25 dorosłych osób niepełnosprawnych, 5 instruktorów, psycholog, księgowa i kierownik ośrodka. Przedmiotem inwestycji jest również przebudowa wolnostojącego budynku gospodarczego na garaż dla samochodów osobowych.