drukuj drukuj

Szkolenie poligonowe we Wrocławiu

Od 9- 13 czerwca kadeci – uczniowie klasy I LO uczestniczyli w szkoleniu poligonowym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Oprócz mundurowych z naszej szkoły w obozie brali udział uczniowie z podobnych klas z Torunia, Kruszwicy i Henrykowa. Szkolenie miało formę rywalizacji ale nie przysłoniła ona pozostałych aspektów pobytu w uczelni wojskowej: zapoznania ze szkolnictwem, warunkami służby wojskowej, współdziałania w grupie, przezwyciężania własnych słabości i wreszcie- dobrej zabawy. Młodzież m. in. urządzała obozowisko, pełniła służby, trenowała musztrę, zwiedziła uczelnię, pokonała ośrodek sprawności fizycznej, odbyła strzelanie na multimedialnym trenażerze strzeleckim.

Puchar Rektora- Komendanta WSOWL powędrował do LO w Henrykowie, a wszyscy otrzymali certyfikaty udziału w obozie.  Opiekunami byli Radosław Rzepka i Jakub Ślipko.