drukuj drukuj

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z Generatora e-NGO

Aplikacja w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza pracę zarówno dla pracowników OAP
jak i NGO. Z aplikacji korzysta obecnie ponad 30 JST, została ona zweryfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest rekomendowana do wdrożenia
w główny nurt polityki Państwa.