drukuj drukuj

Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla przedsiębiorców, podczas których omówione zostaną zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Szkolenie dotyczące Działania 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” odbędzie się dnia 10 lutego 2009 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze przy ul. Chopina 11/13. Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, należy pobrać poniżej załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać go na fax: 68/ 329 78 40 w terminie do dnia 10.02.2009 r.

Szkolenie na temat Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” odbędzie się dnia 12 lutego 2009 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze przy ul. Chopina 11/13. Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu, należy pobrać poniżej załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać go na fax: 68/ 329 78 40 w terminie do dnia 12.02.2009 r.

Programy szkoleń do pobrania poniżej.