drukuj drukuj

Sukcesy z historii uczniów z Zana

W dniach od 6 do 8 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbywały się eliminacje centralne XXXIX Olimpiady Historycznej. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie reprezentował uczeń klasy II b – Norbert Czechowski.

Norbert w eliminacjach okręgowych w Zielonej Górze (w styczniu 2013) zajął IV lokatę, jego praca pisemna na temat Idee uniwersalizmu w średniowiecznej Europie została oceniona na maksymalną ilość punktów (ocena bardzo dobra). W Gdańsku uczeń uzyskał z pracy dotyczącej chrystianizacji ludów słowiańskich i bałtyjskich w średniowieczu ocenę dobrą z plusem, natomiast z interpretacji źródła historycznego (cztery artykuły praskie z 1420 r.) otrzymał ocenę bardzo dobrą. Słabiej wypadł z odpowiedzi ustnych (feralna okazała się tu unia kalmarska z 1397 roku).

Norbert Czechowski jako finalista Olimpiady Historycznej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z historii. niniejsze osiągniecie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej z tego przedmiotu na maturze.

Nie jest to jedyny sukces wschowskich licealistów z historii. 20 marca bieżącego roku w Sulechowie odbył się finał wojewódzki VI Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”. I LO we Wschowie reprezentowali uczniowie: Filip Czarnota, Michał Majer i Jacek Firlej (na 12 uczestników z całego województwa).

Najlepszy wynik uzyskał Filip Czarnota. III miejsce zdobył Michał Majer, a IV – Jacek Firlej. Filip będzie jednym z dwóch reprezentantów województwa lubuskiego w finale centralnym Olimpiady w Warszawie (6 – 8 czerwca tego roku). W 2012 roku – jeszcze jako pierwszoklasista – Filip został laureatem (VII miejsce w klasyfikacji ogólnej) Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. „Za wolność Waszą i naszą”.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawuje nauczyciel historii, Piotr Sobański.

Wszystkim pasjonatom historii serdecznie gratulujemy!

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie