drukuj drukuj

Stypendia dla zdolnych Lubuszan

11 lutego 2013 r. w sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, już po raz dziewiąty Marszałek Elżbieta Polak,wyróżniła młodych, wybitnie uzdolnionych dwudziestu utalentowanych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pom3763759nażania dorobku intelektualnego regionu lubuskiego.

Miło nam poinformować, że w kategorii stypendiów artystycznych, wśród wyróżnionych znalazła się Anna Poszelużna z I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych.