drukuj drukuj

O niecodziennych i trochę zapomnianych przedmiotach

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi, działające przy Szkole Podstawowej w Łysinach zrealizowało projekt, integrujący szkoły z terenu powiatu wschowskiego pt. ,,Acha, to jest to”. Poza Szkołą Podstawową w Łysinach wzięły w nim udział również placówki ze Starego Strącza oraz Starych Drzewiec.

W projekcie wzięło udział 35 uczniów z klas pierwszych. A zadanie polegało na tym, aby każda klasa znalazła w swoim otoczeniu ciekawe, niecodzienne przedmioty, które rzadko dzisiaj są używane, a jednocześnie nazwy tych przedmiotów budzą kłopot. Dlaczego? Ponieważ jak mówi dyrektor Renata Chilarska okazało się, jak odkryli uczniowie, że potoczne nazwy przedmiotów różnią się od właściwego nazewnictwa.

Podsumowanie projektu miało miejsce 23 czerwca (poniedziałek) i składało się z dwóch części.

W sali szkolnej – mówi Renata Chilarska dyrektor szkoły w Łysinach – zaprezentowaliśmy zdjęcia, które ilustrowały odwiedziny uczniów w placówkach, które z nami współtworzyły projekt. Natomiast na boisku szkolnym uczniowie z trzech szkół mieli za zadanie przedstawić przedmioty, których użyteczność odgadywali nasi goście zaproszeni na tę uroczystość.

Stowarzyszenie uzyskało środki finansowe, biorąc udział w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wschowskiego.