drukuj drukuj

Starostwo Powiatowe we Wschowie przywraca bezpośrednią obsługę klientów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 roku Starostwo Powiatowe we Wschowie przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Prosimy o kontakt telefoniczny
i umawianie się na wizyty!!

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Odpowiednie informacje co do ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniu, będą wywieszone na drzwiach w poszczególnych wydziałach.

Jednocześnie apelujemy o załatwienie możliwych spraw w następujący sposób:
– poprzez platformę ePUAP: /spwschowa/skrytka,
– drogą elektroniczną: powiat@wschowa.com.pl,
– za pośrednictwem skrzynki pocztowej znajdującej się na parterze przy głównym wejściu,
– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,
– telefonicznie – Sekretariat: 65 540 48 00 lub bezpośrednio do wydziałów.

Wykaz telefonów

Prosimy przed przybyciem do Starostwa i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Formularze znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/

Płatności należy regulować wyłącznie kartą płatniczą.

Wchodzący do budynku zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa, tj.:
– dezynfekcji rąk (podajnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się na każdym piętrze),
– zakładania rękawiczek jednorazowych,
– posiadania maseczki ochronnej, przyłbicy lub odzieży lub jej części zakrywającej usta i nos,
– zachowania bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

Zabrania się przebywania osób poza wyznaczonym miejscem.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku