drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

wykaz