drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej, położonej w Sławie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 689/8 o pow. 0,1208 ha

wykaz