drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położnej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski oznaczonej numerami działek 364/4 i 364/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.