drukuj drukuj

Starosta przekazał laptopy Dyrektorom szkół

W dniu 9 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przekazał laptopy Dyrektorom szkół dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym.

Laptopy zostały zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Powiat pozyskał na ten cel środki w kwocie 69.999,80 zł. Kwota ta pozwoliła na zakup 26  laptopów wraz z oprogramowaniem.