drukuj drukuj

Spotkanie ze związkami

W dniu 23 września 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.

Spotkanie głównie dotyczyło projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Ostatecznie został spisany protokół uzgodnień i rozbieżności.