drukuj drukuj

Spotkanie z przedstawicielami produktów lokalnych

W dniu 30 czerwca 2022 roku na zaproszenie Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami producentów produktów lokalnych działających na terenie Powiatu Wschowskiego.

Spotkanie było konsekwencją inicjatywy Zarządu Powiatu potwierdzonej podjętą uchwałą z dnia 8 marca br. w sprawie organizowania spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych Powiatu Wschowskiego. Celem tego i kolejnych spotkań jest umożliwienie zgłaszanie uwag oraz wniosków do projektów aktów prawa miejscowego, wspólne podejmowanie inicjatyw i działań, monitorowanie potrzeb, budowanie pozytywnego wizerunku, wymianę doświadczeń oraz edukacja i integracja społeczna.

W spotkaniu oprócz producentów produktów lokalnych uczestniczyli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym: Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, którzy prezentowali działania jednostek pod kątem możliwości pomocy dla producentów lokalnych produktów.

Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podziękował uczestnikom za zgłaszane problemy i sugestie związane z codzienną działalnością. Podkreślił jednocześnie, że jest to pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno-informacyjnym, zadeklarował też że Powiat Wschowski jest otwarty na promowanie walorów produktów lokalnych w regionie.