drukuj drukuj

Spotkanie z przedsiębiorcami w Sławie

W dniu 7 lutego 2020 roku w Pensjonacie Słoneczko w Sławie odbyło się coroczne spotkanie Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakuły z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Sława.

W spotkaniu wzięło udział sto osób, w tym również m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola, przedstawiciele Samorządu Powiatowego w osobach Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i  Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty oraz przedstawiciele służb mundurowych z terenu Powiatu Wschowskiego.

Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła powitał przedsiębiorców oraz zaproszonych gości. Podkreślił ważną rolę  inwestorów działających w Sławie i jej okolicach oraz podziękował za trud i życzył dalszych sukcesów zawodowych.  Starosta Wschowski Andrzej Bielawski pogratulował niskiego bezrobocia i przedstawił obecną sytuację na rynku pracy, zwracając się do Burmistrza Sławy pogratulował licznych inwestycji w 2019 roku. Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola, również podziękowała przedsiębiorcom za ich trud włożony w funkcjonowanie ich firm.

Źródło: UM w Sławie