drukuj drukuj

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z gminy Sława

           Rok szkolny 2019/2020, to czas zmian w strukturze i funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie. Uchwałą Rady Powiatu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławie stała się filią wschowskiej Poradni.

            W związku ze zmianami dyrektor Poradni –  Anna Gbiorczyk zorganizowała spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z gminy Sława. Każda placówka miała swojego przedstawiciela, dyrektora, wicedyrektora czy pedagoga.

            Na spotkaniu rozmawiano o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących współpracy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jednocześnie dyrektorzy wyrazili nadzieję, że zmiany w strukturze Poradni nie odbiją się negatywnie na współpracy poradnia – placówki edukacyjne. Zmniejszeniu bowiem uległa liczba pracowników merytorycznych Poradni. Na emeryturę przeszła dotychczasowa dyrektor pani Maria Szulc – pedagog  z wieloletnim doświadczeniem, mieszkanka Sławy znająca i rozumiejąca potrzeby lokalnego środowiska oraz psycholog – pani Zofia Müller.

            Uczestniczący w spotkaniu określili swoje potrzeby i oczekiwania wobec Poradni, zostali zapoznani z misją i wizją oraz dotychczasową działalnością statutową i pozastatutową Poradni we Wschowie.

            Jednym z oczekiwań jest organizacja comiesięcznych spotkań dyrektorów, celem omawiania określonych i trudnych przypadków sytuacji szkolnych z psychologiem. Niestety szkoły i przedszkola nadal nie dysponują bieżącym wsparciem psychologów na miejscu w placówkach.

            Kontynuowane będą spotkania pedagogów, psychologów i logopedów w ramach „grupy wsparcia”, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony szkół.

            Planowane jest również prowadzenie na terenie Sławy „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” , dzięki której rodzice dostaną możliwość podnoszenia swoich kompetencji rodzicielskich w miejscu zamieszkania.

Źródło: PPP we Wschowie