drukuj drukuj

Spotkanie „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych” 3.12.2014

Informujemy, że Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące:

wsparcia potencjału organizacji pozarządowych,
dofinansowania na działania w obszarze edukacji i szkoleń,
dofinansowania na działania w obszarze aktywizacji społecznej / integracji,
dofinansowania na inne obszary działania organizacji pozarządowych,
dofinansowania na działalność w zakresie wsparcia biznesu,
organizacji pozarządowych jako partnera w realizacji projektów;
możliwości finansowania organizacji pozarządowych w Programach krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej.

Spotkania odbędą się 3 grudnia 2014 r. w godzinach 12:00-15:30:

w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie do dnia 2 grudnia 2014 r. zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Sroda-z-Funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych-03.12.2014. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze) lub z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu żagańskiego do wzięcia udziału w spotkaniu!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.