drukuj drukuj

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 17 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wschowskiego, które otworzył Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Poruszano tematy związane ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu, w tym zagrożeniem COVID 19, ASF i zgnilcem amerykańskim pszczół, a także omawiano przygotowanie poszczególnych gmin oraz instytucji i służb do sezonu zimowego 2021/2022.  Starosta Wschowski poinformował zebranych o pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup samochodu ciężarowego, posypywarki i pługu odśnieżnego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego.