drukuj drukuj

Spotkanie noworoczne

16 stycznia 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie odbyło się spotkanie noworoczne organizowane przez władze naszego powiatu.

Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Wschowskiego Aleksandrem Polańskim, przywitali wszystkich gości, składając życzenia noworoczne.

W uroczystości udział wzięli burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Po wystąpieniach wszyscy obecni obejrzeli program artystyczny  w wykonaniu uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Następnie po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek i otrzymali kalendarze Powiatu Wschowskiego.