drukuj drukuj

Spotkanie noworoczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Przewodnicząca Rady Słuchaczy Ewa Sworowska-Sadowska przywitała zaproszonych gości i słuchaczy, rozpoczynając nowy rok UTW.

W trakcie uroczystości podziękowano zaangażowanym osobom, które dotychczas współdziałały z Uniwersytetem. Pani Ewa Sworowska-Sadowska przybliżyła ostatnie efekty aktywności słuchaczy, a także tegoroczne plany UTW.

Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka pogratulował słuchaczom entuzjazmu oraz dalszego zapału do zdobywania i rozwijania nowej wiedzy.

Część artystyczna i występ chóru Fermate Live zakończyły oficjalne spotkanie noworoczne.