drukuj drukuj

Spotkanie edukacyjno-informacyjne 18.10.br.

Mediacja jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
Dzięki mediacji masz realny wpływ na rozstrzygnięcie w Twojej sprawie. W mediacji nie oddajesz konfliktu pod rozstrzygnięcie innej osoby – sam decydujesz o rozwiązaniu, które najbardziej Ci odpowiada.
Ugoda mediacyjna to satysfakcja dla obu stron konfliktu.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:

Czym jest mediacja.
Rola mediatora w procesie mediacji. Mediator a sędzia.
Zasady mediacji.
Korzyści z mediacji:
– Odległość nie ma znaczenia
– Mniejszy stres w porównaniu ze sporem sądowym
– Niższe koszty w porównaniu z procesem sądowym
– Bardziej efektywna niż proces sądowy
– Możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu
– Możliwość poprawy relacji między stronami sporu

W jakich sytuacjach mediacja może być prowadzona, a w jakich sytuacjach mediacja nie pomoże.
Ugoda mediacyjna a wyrok.
Możliwości skorzystania z mediacji zarówno na etapie przedsądowym, jak i trwającego już postępowania sądowego.

Po spotkaniu będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań.
Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Wschowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wschowskim w 2019 r.”.

spotkanie