drukuj drukuj

Ślubowanie klas mundurowych

W dniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 złożeniem meldunku Staroście Wschowskiemu Andrzejowi Bielawskiemu przez koordynatora do spraw klas mundurowych w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie rozpoczął się uroczysty apel z okazji ślubowania klas pierwszych liceum ogólnokształcącego o profilu „bezpieczeństwo publiczne”.
Organizacja i przebieg uroczystości wzorowane były na ceremoniale przysięgi wojskowej, w której wzięli również udział przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze oraz 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie.
Zaproszonych gości przywitał Dyrektor I Zespołu Szkół we Wschowie Damian Janowicz, który zaprezentował historię funkcjonowania klas mundurowych w „Staszicu”. Następnie 45 uczniów powtórzyło odczytywane przez Dyrektora I ZS słowa roty ślubowania.
Był to doniosły moment, który w swoim przemówieniu również podkreślił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski: „Rok 2020 jest szczególny dla Polskiego Wojska, dla wszystkich służb mundurowych i Polaków. Rok w którym przypada setna rocznica jednej z najważniejszych bitew Wojska Polskiego, jednego z najważniejszych zwycięstw Polaków, Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Powszechnie nazywanej „Cudem nad Wisłą”. Wojsko Polskie zwyciężając w tej bitwie, zatrzymało ekspansję bolszewików, uratowało Polskę przed utratą  niepodległości, a  Europę Zachodnią ocaliło przed komunizmem.
Złożenie przez was ślubowania w tym szczególny dla nas Polaków jubileuszowym roku to dodatkowe zobowiązanie. Zobowiązanie dla dyrekcji i nauczycieli odpowiedzialnych za Wasze patriotyczne i wojskowe przygotowanie. Zobowiązanie dla nas, organu prowadzącego, aby stworzyć optymalne warunki do realizacji tych celów, ale zobowiązanie również dla Was kadeci do jeszcze większego zaangażowania przy wypełnianiu słów ślubowania”.
Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podziękował nauczycielom za wychowanie patriotyczne i wojskowe młodzieży, a w szczególności za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów. Ponadto złożył podziękowanie porucznikowi Radosławowi Rzepce, koordynatorowi do spraw klas mundurowych za profesjonalne przygotowanie uroczystości, a młodym kadetom życzył śmiałego podejmowania nowych wyzwań, uwieńczonych pełnym sukcesem, a także odpowiedzialności i konsekwencji w dążeniu do realizacji życiowych planów.
Przemówienia wygłosili również: Szef Wydziału Wychowawczego Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ppłk Wojciech Czerechowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie bryg. mgr Krzysztof Piasecki, Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Marek Halota oraz Komendant Straży Miejskiej we Wschowie Witold Skorupiński, którzy wyrażali nadzieję, że część uczniów zwiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.  
Wszyscy biorący udział w uroczystości wyrazili uznanie dla przygotowania młodzieży oraz organizacji ślubowania klas mundurowych.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie