drukuj drukuj

Samochód ciężarowy dla Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski zakupił fabrycznie nowy samochód ciężarowy brygadowy z zabudową typu wywrotka. Dopuszczalna masa całkowita wynosi do 7,2 tony. Samochód posiada siedem miejsc siedzących.  

Całkowita wartość samochodu ciężarowego IVECO Daily E6 wynosi 335 175,00 zł brutto,
w tym 300 000,00 zł brutto z dotacji celowej, natomiast wkład własny Powiatu Wschowskiego wynosi 35 175,00 zł brutto.

Samochód zakupiono ze środków pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wschowskiemu przez Województwo Lubuskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.