drukuj drukuj

Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową drogi nr 1012F Dębowa Łęka-Osowa Sień o długości ok. 3100 m wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5-3 m oraz drogi nr 1054F Osowa Sień-Wincentowo o długości ok. 500 m. Jezdnie dróg zostaną poszerzone do 6 m, wykonana zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych, przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa. Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowanie: 8 792 098,33 zł