drukuj drukuj

Rozpoczęły się kursy: spawalniczy i kierowca wózków widłowych dla uczniów I ZS we Wschowie

Uczniowie projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT od dnia 22 maja 2017 roku biorą udział w kursach: Kierowca wózków widłowych oraz kurs spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w I Zespole Szkół we Wschowie, natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie. Kursy realizowane są przez Powiat Wschowski we współpracy z partnerem – firmą Profi Biznes Group ze Szczecina.

Celem kursu: kierowca wózków widłowych jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

Natomiast celem kursu spawalniczego jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla .

Kursy zawodowe w ramach projektu dostosowane są do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół. Kursy dostosowane są do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości. Kursy zakończą się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

pasek logotypów RPO2020