drukuj drukuj

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z rozbudową drogi. Droga zostanie poszerzona do szerokości jezdni 6 m na całym odcinku, zaprojektowana i wykonana zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej, wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w terenie niezabudowanym od km 0+045 do km 2+292 o szerokości 2,5 m i długości 2337 m,  wybudowane i przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, pobocza, rowy i kanalizacja deszczowa terenie zabudowanym.  

Całkowita wartość zadania –  13.872.904,69 zł

w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  –  9.703 882 zł (tj. 70%)

– Powiat Wschowski –  4.169.022,69 zł

Okres realizacji zadania: 09/2021 – 09/2023