drukuj drukuj

Remont wokół Starostwa Powiatowego i CKUiP

Na obszarze Starostwa Powiatowego, a także Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie trwają prace remontowe. Osoby bezrobotne  wykonają utwardzenie terenu z kostki bazaltowej.  Od kilku lat prowadzony jest kurs brukarski dla osób bezrobotnych, mających na celu poprawę estetyki zabytkowego terenu CKUiP i Starostwa Powiatowego. Przy budynkach jest układana od nowa kostka, którą odsłonięto spod warstwy betonu przy budynkach.