drukuj drukuj

Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania na ulicy Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Gospody wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa jezdni.  Na ulicy Polnej na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Podgórnej wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia jezdni na nawierzchnię z kostki granitowej, natomiast na odcinku od ulicy Podgórnej do ulicy Wierzbowej wyremontowane zostaną progi zwalniające. Dodatkowo na ulicach Daszyńskiego i Polnej przeprowadzony zostanie kapitalny remont chodników.

Całkowita wartość zadania –  2.142.853,98 zł

w tym:

– Funduszu Dróg Samorządowych –  1.714.283 zł (tj. 80%)

– Powiat Wschowski –  428.570,98 zł

Okres realizacji zadania: 11/2019 – 10/2020