drukuj drukuj

„Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej”

Już po raz siódmy na zaproszenie Stowarzyszenia Czas A.R.T., wspartego w tym roku przez Pełnomocnika Rządu RFN ds. Kultury i Mediów, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Zakład Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do Wschowy i Leszna przybyli naukowcy reprezentujący środowiska uniwersyteckie i muzealne, by w dniach 17 i 18 X br. wspólnie obradować nad dziedzictwem ziemi wschowskiej. Tegoroczna konferencja, przebiegająca pod hasłem „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej”, miała charakter wyjątkowy, bo po raz pierwszy swym zasięgiem objęła nie tylko naukowców z Polski ale także z zagranicy – Niemiec oraz Czech.

Obrady w pierwszym dniu toczyły się we Wschowie, na zamku królewskim. Otworzyła je główna organizatorka i pomysłodawczyni konferencji, Marta Małkus. Po przywitaniu licznie przybyłych gości oraz przedstawicieli władz samorządowych  przystąpiono do wygłaszania referatów. Moderatorami sesji  byli: prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr hab., profesor nadzwyczajny Jacek Wójcicki z Instytutu Badań Literackich PAN.

Swoistym zamknięciem obrad pierwszego dnia była promocja kolejnej już książki wydanej przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., będącej pokłosiem konferencji zorganizowanej w 2011 r., pt. „Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wyjazdu badawczego do Osowej Sieni, mającego na celu poznanie walorów gotyckiego kościoła parafialnego pod wezwaniem śś. Fabiana i Sebastiana oraz renesansowych płyt epitafijnych rodziny Ossowskich z XVI w.

Obrady tego dnia kontynuowano w siedzibie Muzeum Okręgowego w Lesznie. Moderatorem poszczególnych sesji był prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Uniwesystetu Wrocławskiego, który od lat wspiera organizatorów wiedzą i doświadczeniem.

Wygłoszone podczas dwudniowych obrad referaty ukazały bogactwo zagadnień czekających na wnikliwą refleksję naukową. Wyłonił się wyraźniejszy obraz znaczenia ziemi wschowskiej w przeszłości. Ten najmniejszy samorządny kawałek Wielkopolski stanowił swoisty most łączący Śląsk i teren Pomorza. Pogranicza stanowią bramy do „innego” świata, a ich mieszkańców, jak nigdzie indziej, cechuje postawa otwartości i zrozumienia odmienności oraz pewien instynkt nowoczesności. Obszar taki tworzyła historyczna ziemia wschowska. Część z referatów, zaprezentowana podczas konferencji, zostanie –tradycyjnie już – opublikowana w pokonferencyjnej książce.

Organizatorów cieszy rosnące zainteresowanie obradami nie tylko ze strony badaczy, ale nade wszystko mieszkańców Wschowy, Leszna i całego obszaru pogranicza wielkopolsko-śląskiego.

 

Nad konferencją patronat honorowy objęli:
Wojewoda Lubuski – Jerzy Ostrouch
Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak
Starosta Powiatu Wschowskiego – Marek Boryczka

Prezydent Leszna – Tomasz Malepszy
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa – Krzysztof Grabka

Projekt współfinansowany:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Powiat Wschowa
Gmina Wschowa
Miasto Leszno

 

Materiał: Stowarzyszenie Czas Art i zw.pl