drukuj drukuj

Realizowane staże u pracodawców i przedsiębiorców

W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie odbywają praktyki i staże realizowane u pracodawców oraz przedsiębiorców na terenie Powiatu Wschowskiego. Dzięki projektowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższyć swoje kompetencje.

W okresie od lipca 2017 roku do marca 2018 roku uczniowie odbyli staż u 20 pracodawców i przedsiębiorców. W praktykach i stażach uczestniczyło 45 uczestników (w tym uczniów: 16 kobiet i 26 mężczyzn oraz nauczycieli: 2 mężczyzn i 1 kobieta). Staże trwały 150h – uczniowie, 40h – nauczyciele.

Uczniowie odbyli staże w firmach: Delos Sp. z o.o. , Dobrowolski Sp. z o.o., Spółka Komunalna Sp. z o.o., Centrum Usług Finansowych DWS Waldemar Szeląg, Bank Spółdzielczy, Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Grala, Kaja Komputer, Protekst Komputer, FH Ilscy Spółka Jawna, Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Elżbieta Smolicz, Urząd Miasta i Gminy Sława, Sklep meblowy GAMA, Restauracja Sławianka, AUTO-SERWIS Mariusz Rusin, Blacharstwo, mechanika pojazdów samochodowych ,,DARKO”, FHU ,,PAULA” Zofia Nietyksza, Sklep cukierniczo-spożywczy Ewa Naskręt, Restauracja PLAZA, Restauracja FIN DE SIECLE.

Staże odbyli uczniowie w następujących zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzedawca.

Celem staży dla uczniów jest nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zdobycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w wykonywanym zawodzie. Natomiast celem staży nauczycieli jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, zaktualizowanie wiedzy, poznanie nowszych, aktualnie stosowanych technik i rozwiązań w danej branży, a następnie przekazanie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczenia uczniom.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski, a partnerami są firma Profi Biznes Group ze Szczecina, Uniwersytet Zielonogórski oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Realizacja tego projektu to duża szansa na rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim. Projekt umożliwi działanie w ramach dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy, ułatwiając także ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i pracodawcami.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

logo