drukuj drukuj

Rachunkowość

Sprawozdanie merytoryczne to opis działalności prowadzonej przez organizację w określonym czasie. Najczęściej przygotowuje się je jako podsumowanie poprzedniego roku.

Sprawozdanie finansowe to dokument, który opisuje, co dzieje się w stowarzyszeniu lub fundacji pod względem finansowym. Składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sporządza je zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie.

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego