drukuj drukuj

Przebudowa pomieszczeń dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Powiat Wschowski realizuje zadanie pt. „Przebudowa budynków po byłej bibliotece i barze na pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe”. Wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego H. Kowalczykowski, J. Kowalczykowski s.c. ze Wschowy. W ramach remontu zostanie przystosowanych 5 pracowni zajęciowych, szatnie, pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia biurowe i socjalne dla personelu. W budynku będzie przebywać docelowo 25 dorosłych osób niepełnosprawnych, 5 instruktorów, psycholog, księgowa i kierownik ośrodka. Przedmiotem inwestycji jest również przebudowa wolnostojącego budynku gospodarczego na garaż dla samochodów osobowych.

Galeria zdjęć przebudowy w/w budynków z dnia 8 września 2017 roku dostępna na stronie: http://wschowa.info/trwa-przebudowa-budynkow-bylej-bibliotece-barze-pomieszczenia-warsztatow-terapii-zajeciowej-przebudowa-budynku-gospodarczego-pomieszczenie-garazowe/