drukuj drukuj

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap II

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową drogi.

Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m (nawierzchnia z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych), obustronnych utwardzonych poboczy o szerokości od 0,75 do 1,5 m,  zjazdów na nieruchomości zlokalizowane wzdłuż odcinka drogi, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów.

Całkowita wartość zadania –  1.227.486 zł

w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  –  736.491 zł

– Powiat Wschowski –  490.995 zł

Okres realizacji zadania: 06/2022 – 11/2023