drukuj drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 1012F w miejscowości Osowa Sień

Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi obejmującą wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na odcinku 2.900 mb oraz wykonanie chodnika na odcinku 240 mb w miejscowości Osowa Sień.

Dziury i większe spękania nawierzchni drogi załatane zostały mieszanką mineralno-bitumiczną, a następnie wykonany został  mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno, którego celem było uszczelnienie pozostałych mniejszych spękań oraz wyrównanie kolein powstałych w trakcie użytkowania drogi.  

W ciągu drogi powiatowej 1012F na odcinku 240 mb wykonany zostanie chodnik o szerokości 2m.

Całkowita wartość zadania – 431.854,26 zł

w tym:

– budżet państwa – 215.927,00 zł,

– Powiat Wschowski – 115.927,26 zł,

– Gmina Wschowa – 100.000,00 zł.

Okres realizacji zadania: 04-12/2013