drukuj drukuj

Protokół z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Protokół z konsultacji Programu na 2021 rok

Protokół z konsultacji z programu na 2021 rok