drukuj drukuj

Projekt „Wsparcie na starcie”

Po raz kolejny rusza projekt  Poradni „Wsparcie na starcie”. Poprzednie edycje utwierdzają nas w przekonaniu , że jest to działanie warte kontynuacji. Zajęcia na mocy porozumienia  o współpracy z Gminą Wschowa są dofinansowane jako część  zadań Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2019.

Osiem zajęć przewidzianych dla dzieci są sposobnością do bezpośredniego kontaktu Rodzica z pedagogiem i psychologiem prowadzącymi zajęcia , uzyskaniem instruktażu do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego oraz umiejętnego udzielania wsparcia emocjonalnego.

WSPARCIE NA STARCIE –  ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH

Uczestnicy: Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 6- 7 lat, u których obserwuje się trudności w nabywaniu dojrzałości szkolnej z uwagi na deficyty w zakresie percepcji słuchowej, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego, grafomotoryki oraz trudności emocjonalne.

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania poznawczego poprzez ćwiczenia stymulujące rozwój poszczególnych modalności poznawczych.

Celem zajęć jest:
zwiększenie świadomości fonologicznej poprzez stymulowanie funkcji słuchowych
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
– usprawnianie umiejętności manualnych
– stymulowanie funkcji wzrokowo – przestrzennych
– rozwijanie zdolności koncentracji uwagi
– rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zajęcia rozpoczynają się 10 października 2019 roku o godzinie 16.00.

Kontakt: mgr Magdalena Józefiak-Mieżowiec,  mgr Anna Paszczuk.

Serdecznie zapraszamy.

Źródło: PPP Wschowa