drukuj drukuj

Projekt unijny w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, a dokładnie Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć terapeutycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bezpośrednimi odbiorcami są podopieczni Przedszkola Specjalnego nr 6 Kraina Tęczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Jest to grupa 47 dzieci, z których każde posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

Projekt napisały przy wsparciu terapeutów i nauczycieli dyrektor Ośrodka Lucyna Kowalczykowska i nauczycielka przedszkola, arteterapeutka Adrianna Łeszyk. 

Zakres projektu obejmuje:

– organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci – taniec terapeutyczny, zajęcia ceramiczne, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, alternatywne metody komunikacji (AAC), alpakoterapia  i hydroterapia połączona z zajęciami na basenie,

– modernizację trzech sal do zajęć terapeutycznych,

– zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci, w tym utworzenie integracyjnego placu zabaw,

– szkolenia dla nauczycieli przedszkola.

Całkowity koszt realizacji projektu – 1.176.907,61 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Społeczny – 1.000.371,46 zł

– wkład własny – 176.536,15 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12 2020 – 30.11.2021

 

źródło: SOSW we Wschowie