drukuj drukuj

Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Portal Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Program Regionalny dla Województwa Lubuskiego:  RPO Lubuskie 2020 http://rpo.lubuskie.pl//web/guest

Program Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/

Program Inteligentny Rozwój https://www.poir.gov.pl/

Program Wiedza Edukacja Rozwój https://www.power.gov.pl/

Program Polska Cyfrowa https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Program Polska Wschodnia https://www.polskawschodnia.gov.pl/

Program Pomoc Techniczna https://www.popt.gov.pl/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Program Rybactwo i Morze  http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

 

 

PUNKTY INFORMACYJNE:

 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

pn. – pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00 tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój 0.3)
65-043 Zielona Góra

tel. 68 456 54 54

68 456 54 88

68 456 54 99

68 456 55 35

68 456 54 80