drukuj drukuj

Program „Sportowe Wakacje +”

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Program „Sportowe Wakacje+” ma na celu:

1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych;

2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych;

3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych;

4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych.

  1. na poziomie ogólnopolskim;
  2. na poziomie lokalnym.

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-