drukuj drukuj

Program „Laboratoria Przyszłości” w SOSW we Wschowie

Powiat Wschowski otrzymał dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program jest skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wśród podstawowego wyposażenia znajdują się: drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).