drukuj drukuj

Pożar w budynku PONAR-REMO

Zgodnie z Planem Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie na 2013 r. w dniu 28 września 2013 r. o godz. 5.00 odbyły się powiatowe ćwiczenia zgrywające „Współdziałanie 2013”, dotyczące organizacji i zasad prowadzenia działań ratowniczych na wypadek pożaru  budynku użyteczności publicznej w warunkach ograniczonej widoczności. Do ćwiczeń wykorzystano budynek biurowca byłego PONAR-REMO przy al. PCK we Wschowie.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym ze Wschowy, Krzepielowa, Sławy i Lginia, Komenda Powiatowa Policji, Nowy Szpital we Wschowie, Wicestarosta Wschowski wraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Osoby poszkodowane były pozorowane przez harcerzy z Komendy Hufca we Wschowie.

Na koniec ćwiczeń  krótkiego podsumowania przebiegu działań dokonali Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Sosnowski, przedstawicielka Nowego Szpitala we Wschowie Dorota Morawska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak oraz Wicestarosta Wschowski Zbigniew Semeniuk, który podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczeń za wysiłek i zaangażowanie w ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Starosta Wschowski składa podziękowania wszystkim osobom biorącym bezpośredni udział w ćwiczeniu oraz osobom, które były zaangażowane w jego przygotowanie. Szczególne podziękowania składa Panu Józefowi Jaromin za użyczenie budynku, w którym  mogły odbyć się ww. ćwiczenia.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe we Wschowie