drukuj drukuj

Powrócił 30-dniowy termin na rejestrację, zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu

Od dnia 01.01.2021 r. powrócił 30-dniowy termin na wykonanie obowiązku:

– zarejestrowania przez właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

– zawiadomienia przez właściciela o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie ww. czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 r. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza dla właściciela karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł. 

Ponadto przypominamy o wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach dot. kierowców i właścicieli pojazdów:

– od 4 grudnia 2020 roku zniesiono obowiązek wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsc na kolejne wpisy potwierdzające przeprowadzenie badania technicznego. O dokonaniu przeglądu w pojeździe będzie świadczył obecnie wpis do bazy CEPiK oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie badania technicznego przez diagnostę. W przypadku kontroli na drodze, służby sprawdzą dane pojazdu oraz ważność badań w systemie;

-od 5 grudnia 2020 roku zwolniono kierowców z obowiązku okazywania dokumentu prawa jazdy podczas kontroli na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy podczas kontroli  zostaną sprawdzone elektronicznie.