drukuj drukuj

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Adrian Turowski
pok. 201, tel. 65 540 17 91, e-mail: konsument@powiat.wschowa.com.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów określone we właściwych przepisach prawa.

Biuro czynne w środę 7:00-15:00