drukuj drukuj

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2020-2021.

W ramach operacji, w dniu 29 sierpnia 2021  w Łupicach (Gmina Sława) zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów.

Głównym celem operacji była promocja rozwoju obszarów wiejskich wśród społeczności Powiatu Wschowskiego.

Cele szczegółowe to:

– prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie, prezentacja płodów rolnych i produktów wytworzonych przez rolników i lokalnych producentów z obszarów wiejskich,

– pobudzanie do zwiększenia integracji mieszkańców wsi i miast.

Całkowity koszt projektu – 14.272,61 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 14.272,61 zł

Termin realizacji – 05-09/2021