drukuj drukuj

Powiat Wschowski realizuje projekt pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”

Trwają intensywne prace związane z realizacją projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”.
Wartość zadania wynosi  415.752,99 złotych brutto, w tym 353.390,04 złotych brutto stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Powiecie Wschowskim, podnosząca jakość kształcenia w obszarze wiodących przedmiotów z zakresu spedycji, ekonomii i informatyki oraz pracowni egzaminacyjnej i wyrównująca szanse rozwojowe uczniów i uczennic z obszarów wiejskich i małych miast. Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości i funkcjonalności pomieszczeń lokalowych, uzyskanie wymiernych korzyści w oszczędzaniu energii cieplnej oraz podniesienie komfortu pracy na zajęciach.
Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 27 listopada 2018 roku.

Zdjęcia: I Zespół Szkół we Wschowie

logo