drukuj drukuj

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 12.09.2023 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.